Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE)

Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) geeft subsidie aan projecten waarbij partners samenwerken over de landsgrens. Wij zijn een samenwerking tussen 5 regio’s in België, Duitsland en Nederland. De komende jaren zal in totaal 176 miljoen euro beschikbaar zijn voor grensoverschrijdende projecten, waarvan de EU 125 miljoen euro voor haar rekening neemt. De rest van de financiering wordt verstrekt door regionale cofinanciering uit Nederland, België en Duitsland of uit eigen middelen van de aanvrager.

€ 55,6 miljoen EU-financiering beschikbaar voor tweede projectoproep

€ 55,6 miljoen EU-financiering beschikbaar voor tweede projectoproep

Het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma opent op 6 maart 2024 een nieuwe projectoproep. De tweede projectoproep heeft betrekking op een breed scala aan onderwerpen en staat open voor initiatieven die samen met een grensoverschrijdend team een blijvend effect zullen hebben op de programmaregio.
Onze tweede projectoproep komt eraan!

Onze tweede projectoproep komt eraan!

Op dit moment zijn onze programmapartners nog volop aan het plannen, maar we kunnen al verklappen dat we mooie plannen voor u in petto hebben. Wij doen ons best om onze planning te versnellen. Dit betekent dat de financieringsmogelijkheden voor ideeën in de grensoverschrijdende regio van Nederland, Duitsland en België eerder opengaan dan verwacht, mogelijk zelfs al in maart 2024!

Uitdaging 1: Industriële transitie

We bevinden ons midden in de vierde industriële transitie. Industry 4.0 levert grote uitdagingen op voor de regio, maar biedt tegelijkertijd fantastische kansen om economisch te excelleren. Door de grensoverschrijdende innovatiecapaciteit samen te brengen ontstaan nieuwe ondernemingskansen voor duurzame economische groei in het programmagebied.

Bent u bezig met geavanceerde technologieën en diensten, of met projecten die zich richten op het verbeteren van de vaardigheden en talenten van mensen? Dan is deze uitdaging voor u. 

Uitdaging 2: Groene transformatie

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal maakt Europa steeds meer werk van de transitie naar een groene maatschappij en economie, waardoor banen en maatschappelijke voordelen worden gecreëerd en essentiële hulpbronnen worden beschermd.

Wij staan open voor ideeën om hernieuwbare energie te stimuleren, de risico's als gevolg van klimaatverandering te verzachten, de invoering van circulaire concepten te bespoedigen en een 'groenere' arbeidsmarkt en opleidingen te stimuleren.

Uitdaging 3: Gezondere inwoners

Onderzoek laat zien dat inwoners van onze regio gemiddeld minder gezond zijn dan in andere Europese regio's. Om huidige en toekomstige gezondheidsvraagstukken aan te pakken en gezamenlijk innovatieve gezondheidsoplossingen te ontwikkelen, is grensoverschrijdende samenwerking essentieel.

Wij zoeken projecten die de toepassing van gezondheidsinnovaties stimuleren, de arbeidsmarkt en onderwijs voor de zorgsector versterken en de toegankelijkheid van grensoverschrijdende gezondheidsdiensten verbeteren.

Uitdaging 4: Toerisme in een kwalitatief hoogwaardige regio

De mooie landschappen en het sterk cultureel erfgoed trekken veel toeristen en dagjesmensen naar onze regio. Daarnaast genieten ook de inwoners van de kwaliteit van leven die het gebied biedt. Toerisme is strategisch belangrijk voor de economie en heeft daarnaast het vermogen om sociaal-economische problemen aan te pakken.

Daarom staan wij open voor innovatieve ideeën die bijdragen aan een kwalitatief hoogstaand en divers toeristisch aanbod.

Uitdaging 5: Wonen en werken zonder grenzen

De grensstreek biedt ontzettend veel mogelijkheden op het gebied van kwaliteit van leven van de inwoners. Maar de grenzen vormen ook barrières.

We willen de regio aantrekkelijker en functioneler maken door grensoverschrijdende samenwerking en het wegnemen van obstakels. Het uiteindelijke doel is om het leven in het programmagebied beter en eenvoudiger te maken.

Onze programmaregio's

Interreg is een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Unie (EU) ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking door middel van projectfinanciering. Het doel is gemeenschappelijke uitdagingen gezamenlijk aan te pakken en collectieve oplossingen te vinden.

Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) ondersteunt de grensoverschrijdende samenwerking in de grensgebieden tussen België, Duitsland en Nederland.

Samenwerking is essentieel om impact te hebben in onze regio's. Doe mee!

De bovengenoemde thema's zijn uitdagingen voor de grensregio tussen Nederland, België en Duitsland. Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan zijn wij op zoek naar bedrijven (klein tot groot), overheidsinstantie, non-profitorganisatie enz. die de grensregio beter willen maken door impactvolle activiteiten.

Gelukkig zijn wij omringd door veel organisaties en bedrijven die op deze gebieden gespecialiseerd zijn en over de grenzen heen willen samenwerken. Elke partner speelt een specifieke rol om de grensregio beter te maken en creëert zijn eigen impact om de vooruitgang te versnellen. Heeft u ideeën? Neem snel contact met ons op om u ideeën te delen! 

U heeft een projectidee

Het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan grensoverschrijdende uitdagingen in de regio. Heeft u een oplossing voor een grensoverschrijdend probleem en wilt u samenwerken met partners over de grens om uw idee te realiseren? 

U zoekt documenten voor de projectaanvraag

Als u een projectaanvraag wilt indienen, kunt u als eerste stap het formulier voor stap 1 onder downloads gebruiken om uw idee op papier te zetten. Ook de documenten voor de volgende stappen vindt u hier. 

Kom in contact!

Twijfelt u of uw project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage? Neem gerust contact op met één van de adviseurs in uw regio. Wij denken graag met u mee.