Over Interreg

Header About Interreg Aachen
Guillaume Perigois 0Nrkvdda2fw Unsplash

Wat is Interreg?

Interreg is een van de belangrijkste manieren voor de Europese Unie (EU) om grensoverschrijdende samenwerking te ondersteunen. Dit gebeurt door het financieren van projecten. Het doel is om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en samen oplossingen te vinden.

Wat is Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE)?

Stap in het dynamische landschap van Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE), voorheen bekend als Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR). Wij zijn een van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's in de Europese Unie.

Bij Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) faciliteren we projecten waarin partners grensoverschrijdend samenwerken. Samen werken we aan innovatieve oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen in de driehoek die zich uitstrekt over delen van België, Duitsland en Nederland. Een transformatietraject waarin samenwerking geen grenzen kent en waarin de toekomst van deze grensoverschrijdende regio dankzij gezamenlijke inspanningen vorm krijgt.

Kelly Sikkema Sbxdmooy9zm Unsplash

Hoeveel kan het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma investeren in projecten?

In de programmaperiode 2021-2027 investeren we in totaal 176 miljoen euro (waarvan 125 miljoen euro afkomstig is van de Europese Unie) om de grote maatschappelijke uitdagingen van onze regio aan te pakken.

Puzzle Grand Societal Challenges (1)

Welke thema's ondersteunt Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE)?

Na jaren van baanbrekende vooruitgang staan we aan de vooravond van nog veel grotere verschuivingen. Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) heeft vijf transformatieve maatschappelijke uitdagingen vastgesteld – waarbij kansen liggen te wachten tot ze de ruimte krijgen. Ook voor jouw project is dit een gelegenheid om het leven van mensen te verbeteren en om voor ons hele programmagebied een mooiere toekomst te creëren. Laten we ons samen inzetten om concrete impact te maken op deze cruciale thema’s:

Interreg Meuse Rhine 1920 1440 (1)

Programmagebied en programmapartners

Het kerngebied van Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) omvat het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Limburg en Luik, de Duitstalige Gemeenschap van België, de Duitse Region Aachen (met de Kreise Aachen, Düren, Heinsberg en Euskirchen), plus de Eifelkreis Bitburg-Prüm en de Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz.

Voor de programmaperiode 2021-2027 heeft Interreg Maas-Rijn echter besloten het bestuurlijk afgebakende gebied uit te breiden met 'functionele gebieden’. Hoewel deze buiten het kerngebied van het programma vallen, is er zo veel onderlinge afhankelijkheid en samenhang dat ze op allerlei manier aansluiten bij onze overkoepelende doelstellingen. Het is een strategische stap naar een uitgebreider, coherenter samenwerkingslandschap, waar de impact niet langer wordt beperkt door geografische grenzen. Ook jij kunt meehelpen om de grenzen van de samenwerking te verleggen en naar de gezamenlijke doelen toe te werken. Concreet betekent dit dat partners van buiten het programmagebied ook financiering kunnen aanvragen en kunnen deelnemen aan projecten, zolang het voordeel voor het programmagebied duidelijk is.

Tot onze programmapartners behoren essentiële bestuurlijke eenheden uit deze landen:

Belgie Duitsland Nederland
 • Duitstalige Gemeenschap van België
 • Vlaanderen
 • Provincie Luik
 • Provincie Limburg
 • Federatie Wallonië-Brussel
 • Waals Gewest

 

 • Region Aachen Zweckverband
 • Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
 • Rheinland-Pfalz
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Provincie Limburg

 

 

Deze verschillende partners reflecteren de inzet van het programma om grensoverschrijdende samenwerking en ontwikkeling te stimuleren. Samen maken we via het programma Interreg Maas-Rijn een betekenisvolle impact. 

Programmaorganen

Het hart van Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) wordt gevormd door een aantal instanties en organisaties uit Nederland, België en Duitsland die samen verantwoordelijk zijn voor het programma:

Comité van Toezicht (CvT)

Het Comité van Toezicht van het programma bestaat uit vertegenwoordigers van programmapartners, lokale en regionale overheden en maatschappelijke en economische stakeholders. Het CvT is het hoogste bestuursorgaan, dat de fundamentele besluiten neemt waarop het programma drijft.

Stuurgroep (SG)

Onder het toeziend oog van het CvT heeft de SG de taak om projecten te selecteren die bijdragen aan de programmadoelstellingen.

Managementautoriteit (MA)

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg (NL) is door de Europese Commissie aangewezen als onze Managementautoriteit. De MA draagt de officiële verantwoordelijkheid voor het programma en legt verantwoording af aan de Europese Commissie (EC). De MA beheert het programma namens de deelnemende programmapartners en geeft invulling aan hun visie.

Gemeenschappelijk Secretariaat (GS)

Het Gemeenschappelijk Secretariaat verzorgt de administratieve en technische processen van het programma. Het GS zorgt, samen met de RA's, voor communicatie, publiciteit en rapportage.

Regionale antennes (RA's)

Maak kennis met de mensen die het gezicht van het programma vormen: onze regionale antennes. Zij zijn je eerste aanspreekpunt, geven in je eigen taal informatie over het programma, brengen je in contact met partners over de grens en helpen met het opstellen van hoogwaardige projectaanvragen.

Auditautoriteit (AA) / Groep auditors

De taak van onze Auditautoriteit is om de goede werking van ons management- en controlesysteem te waarborgen, onder leiding van de directeur van de Nederlandse Auditdienst Rijk. De AA voert controles uit om ons programma en onze projecten op koers te houden.