Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) 2021-2027: Go voor projectvoorstellen

13 feb 2023

De eerste oproep voor projectvoorstellen staat open van 28 februari tot 14 april 2023. In de eerste stap kunnen geïnteresseerden hun projectschetsen (stap 1) indienen die bijdragen aan de volgende grote maatschappelijke uitdagingen:

  • industriële transitie;
  • groene transformatie;
  • gezondere burgers;
  • toerisme in een hoogwaardige regio;
  • wonen en werken zonder grenzen.

De projectschetsen kunnen worden ingezonden vanaf 28 februari 2023, 12u00. De deadline voor indiening is 14 april 2023, 12u00. Alle projectaanvragen moeten worden ingediend via het elektronische beheerssysteem JEMS. Het programma raadt aan contact op te nemen met de bevoegde regionale antennes om uw aanvraag voor te bereiden. Zodra het programma de projectschetsen ontvangt, worden deze beoordeeld en geëvalueerd.

Volgende stappen

Als vervolgstap zal het programma de ingediende projectschetsen voor stap 1 evalueren en beslissen welke projectschetsen worden uitgenodigd om door te gaan naar de tweede stap, namelijk het opstellen van een volwaardige aanvraag. De concrete termijn voor de tweede stap van de aanvraag zal binnenkort worden meegedeeld.

Totaal subsidiabel financieringsvolume van 40 miljoen euro voor de eerste oproep tot het indienen van voorstellen

De komende jaren zal in totaal 176 miljoen euro beschikbaar zijn voor grensoverschrijdende projecten, waarvan de EU 125 miljoen euro voor haar rekening neemt. De rest van de financiering wordt verstrekt door regionale cofinanciering uit Nederland, België en Duitsland of uit eigen middelen van de aanvrager.

In de eerste oproep tot het indienen van voorstellen stelt het programma iets meer dan 40 miljoen euro aan EU-middelen beschikbaar via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Programmagebied

Het samenwerkingsgebied van het Interreg Maas-Rijn-programma (NL-BE-DE) omvat het gebied in de grensregio tussen Nederland, België en Duitsland. Dit omvat de provincie Limburg aan Nederlandse zijde, waar de Beheerautoriteit en het Gemeenschappelijk Secretariaat gevestigd zijn. In België gaat het om de Vlaamse provincie Limburg, de provincie Luik en de Duitstalige Gemeenschap. In Duitsland zijn de districten Heinsberg, Düren, Euskirchen, Vulkaneifel en Eifelkreis Bittburg-Prüm opgenomen.

Meer informatie

Informatie over het samenwerkingsprogramma en de eerste oproep is binnenkort beschikbaar. Neem ook contact op met de regionale antenne in uw regio, want zij kunnen u begeleiden in de fase van projectontwikkeling:

Contactgegevens:

Provincie Limburg (NL)  | Anna Ozerova  | +31 6 21 65 68 07 | al.ozerova@prvlimburg.nl
Provincie Limburg (BE) | Frederik Loy | +32 11 23 74 16 | frederik.loy@limburg.be
Provincie Luik | Axel Noël | +32 470 38 26 53  | axel.noel@liege-interregmeuserhin.eu​
Provincie Luik | Cristina Jors | +32 478 50 45 15 | cristina.jors@liege-interregmeuserhin.eu​
Ostbelgien | Michel Margraff  | +32 87 78 99 56 | michel.margraff@dgov.be
Regio Aachen | Fabian Thimm | +49 241 927 8721 12 | thimm@regionaachen.de
Rijnland-Palts | Claudia Krütten | +49 (0)651 949 45 22 | claudia.kruetten@add.rlp.de
Vlaams-Brabant  | Peter Dhondt | +32 (0)16 26 72 19 | peter.dhondt@Vlaamsbrabant.be
Provincie Noord-Brabant | Mathieu Oor | +31 (0)6 52 79 40 72 | moor@brabant.nl