Lanceringsevenement voor de nieuwe programmaperiode

03 okt 2022

Op 28 september 2022 organiseerde het Interreg-programma Maas-Rijn (NL-BE-DE) in Hasselt (België) zijn lanceringsevenement voor de komende programmaperiode, waaraan mensen uit de gehele regio hebben deelgenomen. Het evenement bood het publiek een eerste blik op de plannen voor de komende programmaperiode. Momenteel wacht het Interreg Maas-Rijn-programma op de definitieve goedkeuring van de Commissie. Het is de bedoeling de eerste oproep voor nieuwe voorstellen in februari volgend jaar te plaatsen.

High-Level Meeting 

In de ochtend hadden de politieke vertegenwoordigers van al onze programmapartners en een politieke vertegenwoordiger van de Europese Commissie een bijeenkomst waarin zij hun samenwerking voor de nieuwe programmaperiode bevestigden. 

Openbare lancering 

In de namiddag openden wij de deuren voor het grote publiek. Als vertegenwoordiger van de gastregio, opende gedeputeerde Tom VANDEPUT (Provincie Limburg, België) het evenement met een welkomstwoord.

Daarna bespraken Dr. Tobias TRAUPEL (Ministerialdirigent Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen, Duitsland) en Johanna BÄHN (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nederland) de belangrijkste visie en verwachtingen van het programma.

In een tweede panelgesprek gaven gedeputeerde Ad ROEST (Provincie Limburg, Nederland) en Daniel HILLIGSMANN (kabinetschef van de Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap, België) hun visie op de grote maatschappelijke uitdagingen die het toekomstige Interreg Maas-Rijn-programma te wachten staat. 

Workshops

Na deze plenaire zitting konden de deelnemers twee gespecialiseerde workshops over de nieuwe prioriteiten van het programma volgen. De Regionale Antennes van het programma presenteerden samen met de projectmanagers van het Gemeenschappelijk Secretariaat de vier toekomstige prioriteiten:

  • Een slimmer Maas-Rijngebied
  • Een groener, koolstofarm Maas-Rijngebied
  • Een socialer Maas-Rijngebied
  • Beter samenwerkingsbestuur in het Maas-Rijngebied

Hieronder vindt u de presentaties van deze workshops. 

Volgende stappen en Q&A 

Ter afsluiting van het evenement hebben de senior programmamanager Jean-Philippe ODEURS en beleidsmedewerker Paul HEUTS de volgende stappen toegelicht en vragen van het publiek beantwoord.

Een van de belangrijkste boodschappen van dit deel was dat iedereen die geïnteresseerd is in het programma nu al zijn projectonderwerp kan definiëren. Daarnaast is er de mogelijkheid om na te gaan hoe dit onderwerp in het programma past. Als tweede stap kunnen potentiële begunstigden vervolgens nadenken over de specifieke uitdagingen, concrete resultaten en impact van hun voorgestelde acties. Ook werd door Paul HEUTS geadviseerd op zoek te gaan naar grensoverschrijdende partners.

De volledige presentatie van dit onderdeel vindt u hieronder.

Tot slot werd het evenement afgesloten met een receptie en de gelegenheid voor de deelnemers om te netwerken en mensen van over de grens te leren kennen.