Regels voor de eerste oproep tot het indienen van voorstellen

03 apr 2023

De regels voor de eerste projectoproep van het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma zijn vorige week gepubliceerd! Dat is uitstekend nieuws voor degenen die financiering willen voor een grensoverschrijdend project in het Maas-Rijngebied: Het betekent dat zij nu hun aanvragen kunnen indienen in het elektronische systeem JEMS. Het document is beschikbaar in de downloadsectie en bevat essentiële informatie over hoe een subsidieaanvraag in oproep 1 moet worden ingediend en aan welke criteria moet worden voldaan.

Het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma wil projecten ondersteunen die gericht zijn op industriële transitie, groene transformatie, gezondere burgers, toerisme in een hoogwaardige regio en grensoverschrijdende samenwerking (wonen en werken zonder grenzen). Voor projecten op deze gebieden stimuleert het programma uitdrukkelijk partnerschappen tussen overheden, non-profitorganisaties en private ondernemingen in de hele regio.

Het projectvoorstel moet de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking aantonen en er wordt voorrang gegeven aan projecten die meer dan één land ten goede kunnen komen.

De gedetailleerde subsidieregels geven essentiële informatie over hoe de financiering moet worden aangevraagd, hoe aan de criteria van het programma moet worden voldaan en welke kosten subsidiabel zijn.  Met deze informatie kunnen projectpartners hun voorstellen verder voorbereiden en hopelijk de financiering van hun projecten veiligstellen en zo bijdragen tot de ontwikkeling en versterking van de Maas-Rijn-regio.