Stuurgroep voor projectselectie opgericht

23 nov 2023

Met de officiële installatie van de Stuurgroep werd gisteren een belangrijke mijlpaal bereikt voor het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma. De Stuurgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van alle programmapartners en leden met een adviserende rol afkomstig uit organisaties binnen het programmagebied. Zij zullen een cruciale rol spelen bij het selecteren van projecten op basis van de vooraf gestelde criteria. 

Deze baanbrekende ontwikkeling brengt in het programma aanzienlijke vooruitgang met zich mee. Naar verwachting zullen de projecten in de eerste oproep tegen eind december feedback ontvangen over hun stap 1 aanvraag. Gewapend met deze essentiële informatie, hebben de geselecteerde projecten tot eind februari 2024 de tijd om hun uitgebreide aanvraag voor te bereiden.  Uiteindelijk zal de Stuurgroep in het daaropvolgende voorjaar een definitieve beslissing nemen over de projectvoorstellen in de eerste oproep, en dit besluit tegen eind mei aandragen.

Tegelijkertijd bereidt het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma zich voor op een tweede oproep die in het voorjaar van 2024 zal worden gelanceerd. 

De vertraging in de beslissing over de projecten in de eerste oproep is ontstaan door uitvoerig overleg tussen de programmapartners, doordat zij zorgvuldig hebben gewerkt aan de oprichting van een samenhangende en representatieve Stuurgroep. Het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma is blij met de succesvolle installatie van de Stuurgroep en kijkt uit naar het zetten van de volgende stappen om grensoverschrijdende samenwerking de komende jaren doeltreffend te ondersteunen.