Tweede projectoproep

Content Checking
02-02-2024

Tweede projectoproep

Call 2 D

€ 55,6 miljoen EU-financiering beschikbaar voor tweede projectoproep

Het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma opent op 6 maart 2024 een nieuwe projectoproep. De tweede projectoproep heeft betrekking op een breed scala aan onderwerpen en staat open voor initiatieven die één van de volgende onderwerpen samen met een grensoverschrijdend team aanpakken:

  • Industriële transitie;
  • Groene transformatie;
  • Gezondere burgers;
  • Toerisme in een hoogwaardige regio;
  • Leven en werken zonder grenzen.

Wat wordt er gefinancierd?  

De financiering is bedoeld voor projecten die een positief effect hebben op de bovengenoemde thematische gebieden. Om voor deze financiering in aanmerking te komen, moeten de initiatieven een meerwaarde bieden voor de hele grensregio en bestaan uit een partnerschap tussen ten minste twee van de drie programmalanden.

Zowel organisaties uit de privésector als overheidsorganisaties die grensoverschrijdend willen samenwerken, kunnen een aanvraag indienen voor deze projectoproep. Specifiek kleine en middelgrote ondernemingen worden ook vriendelijk uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.  

Oproep tot het indienen van voorstellen

De aanvraag- en goedkeuringsprocedure verloopt in twee stappen: In de eerste procedure voor het tonen van belangstelling (stap 1) wordt besloten welke projecten worden opgenomen in een daaropvolgende volledige aanvraagprocedure (stap 2). Stap 1 staat tot 26 april 2024 (12:00 uur) open.

Het programma heeft een budget van 55,6 miljoen euro beschikbaar voor deze projectoproep. Het EU-financieringspercentage is 50%. Verdere regionale cofinanciering kan worden aangevraagd bij de respectieve programmapartners.

De wetstekst met verdere details over de procedure en vereisten is momenteel in voorbereiding. Informatie over de in te dienen documenten en de vereiste inhoud voor stap 1 is te vinden in de download-sectie. 

Informatie-evenement

Het team van Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) wil de financieringsmogelijkheden graag persoonlijk aan u presenteren en vragen over de aanvraagprocedure beantwoorden. Het programma nodigt u van harte uit voor een informatiebijeenkomst op 13 maart 2024. De deuren open om 9.00 uur, het evenement begint om 10.00 uur. Het doel van de bijeenkomst is om de nieuwe financieringsperiode en de selectieprocedure te presenteren. Tijdens de informatiebijeenkomst worden de financieringsvoorwaarden, de aanvraagprocedure en de aanvraagdeadlines toegelicht. De locatie is de Provincie Limburg in Maastricht.